Tinh Nguyet Truyen Ky

Drama: Tinh Nguyệt Truyền Kỳ (a.k.a Đại Mạc Dao)
Công ty chế tác: Đường Nhân
Đạo diễn: Lý Quốc Lập

Diễn viên:
Lưu Thi Thi – Tân Nguyệt, Cẩn Du (a.k.a Ngọc Cẩn)
Bành Vu Yến – Vệ Vô Kỵ (a.k.a Hoắc Khứ Bệnh)
Hồ Ca – Mạc Tuần (a.k.a Mạnh Cửu, Mạnh Tây Mạc)
Trần Pháp Lai – Tần Tương
Hàn Đống – Lý Cát
Điền Nhụy Ni – Hồng Cô
Trương Khả Di – Vạn Tử Linh
Tần Hào – Ô Duy Lập
Thái Nhã Đồng – Mặc Vân Châu
Thạch Tiểu Quần – Chiêu Dương công chúa
Ngô Trác Hàn – Vạn Khiêm
Lữ Lương – Triệu Trinh

https://www.youtube.com/watch?v=NZop59ZUgCo