Phim Dai Loan – Taiwanese Movies 2013, 2012, 2003

  1. Cô Nàng Đẹp Trai – Fabulous Boys 2013
  2. Thiên Thiên Hữu Hỉ – A Happy Life 2013
  3. Khi Người Ta Yêu Phần I – 愛 – Ai – The Spirits of Love/Love (Rich Media World)
  4. Hình Danh Sư Gia – Legal Advisers of Criminal Law – Ngô Kỳ Long 2012
  5. Công Lý Danh Lợi – The Men Of Justice (ATV 2012)
  6. La Hán Tái Thế II – The Legend Of Crazy Monk II 2012
  7. Mỹ Nhân Vô Lệ – 《 清宫 • 美人无泪》 – In Love With Power 2012
  8. Sở Lưu Hương Tân Truyện – The Legend Of Chu Liu Xiang 2012
  9. Sóng Gió Hậu Cung – 甄嬛传 – Empresses In The Palace 2012
  10. Đứng Giữa Trời Nắng – 日正當中 – A State in Mind 2003