Phim Han Quoc – Korean Movies 2012

Mật Đắng Cuộc Đời – 우리집 여자들 / Woorijib Yeojadeul – Women in Our House, Our Women – The Women of Our Home 2011 Chinh Phục Cuộc Đời – 샐러리맨 초한지 / Selreorimaen Chohanji – History of the Salaryman  (SBS 2012) Chuyện Tình Lý Thiên Hương – 아이러브 이태리 (Aileobeu Itaeli) – I Love Lee Tae… Read More »

Phim Han Quoc – Korean Movies 2013

Đế Quốc Hoàng Kim – 황금의 제국 – Empire of Gold (SBS 2013) Em Là Ai – 후아유 – Who Are You? (TVN 2013) Nữ Thần Lửa – 불의 여신 정이 / Bool-ui Yeosin Jungyi – Jung Yi, The Goddess of Fire / The Goddess of Fire, Jeongi – The Goddess of Fire (MBC 2013)… Read More »

Giac Mong Duong Trieu – Dream Back To Tang Dynasty

Giac Mong Duong Trieu – Mong Hoi Duong Trieu – Dream Back To Tang Dynasty – 梦回唐朝 Dream Back To Tang Dynasty / A Dream Return to the Tang Dynasty 2013 Dream Back To Tang Dynasty has 33 episodes and was broadcast on Hunan TV in January 01, 2013. Theme songs of this movie are… Read More »

Hinh Danh Su Gia – Legal Advisers of Criminal Law

Hinh Danh Su Gia – Legal Advisers of Criminal Law – 刑名师爷 Legal Advisers of Criminal Law Legal Advisers of Criminal Law is a name of an Chinese movie which is broadcasted in 2012 in China. There are 36 episodes and belong to detective and suspense genre. Cast members of this movie are Wallace Hou,… Read More »