Chùa Hoằng Pháp – Việt Nam

by Chùa Hoằng Pháp – Việt Nam362 videos2,529 views

4,725 subscribers • 1,305,218 views
Joined Oct 27, 2013

Description
Chùa Hoằng Pháp – Việt Nam là tập hợp tất cả những Media do chùa Hoằng Pháp thực hiện.
Vd: Pháp thoại các khóa tu, Ca nhạc Diệu Âm Hoằng Pháp, Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp, Chương trình Hoa Mặt Trời…

Country: Vietnam

Links
http://www.chuahoangphap.com.vn/ Chùa Hoằng Pháp
https://www.facebook.com/ Facebook
https://plus.google.com/106272135483537563656 Google+

Leave a Reply